Regulamin zajęć SPORT & ART ACADEMY

 

&1.

Zajęcia taneczne i akrobatyczne są oferowane przez Alchemia Dance Academy oraz Dojo Karate IKA Poland Grójec z siedzibą Plac Wolności 10  w Grójcu w ramach firmy Sport Art Academy Sp. z o.o.  z siedzibą w Nadarzynie ul. Sitarskich 19, NIP 5342664355, REGON 525286317;  KRS 0001035663

 

&2.

 1. Zapisy na zajęcia oraz cała obsługa i komunikacja w szkołach tańca odbywa się tylko przez platformę Sport Menago za pomocą formularza, który jest formą umowy dostępny na stronie www.sportartacademy.pl. W razie wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Pauliną Asendrych-Chałupka tel. 500-112-316.  Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nazwa firmy,nazwa właściciela, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu
  rezerwacji;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
  3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
  4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. naruszających dobre imię osób trzecich;
  b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

&3.

 1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za naukę na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki poprzez płatności elektroniczne  lub na numer rachunku.
 2. Kwota zawarta w Regulaminie Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia. Jednorazowa bezzwrotna opłata wpisowa do szkoły tańca wynosi 50 zł od dziecka, jest ona doliczana do pierwszej płatności miesięcznej za zajęcia. 
 3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w Regulaminie Opłat za Kurs terminie, Firma ma prawo naliczyć Odsetki Ustawowe.

 

&4.

Regulamin Opłat za zajcia: Taniec, Akrobatykę:

Zumba Kids mini – 30 min. – 120 zł/m-c/1xtyg. 

Zumba Kids, Balet, Kids Cross – 45 min. 130 zł/m-c/ 1xtyg. 

Zumba Kids, Balet, Kids Cross – 45 min. 210 zł/m-c/ 2xtyg. 

Akrobatyka, Dance Mix – 60 min. – 130 zł/m-c/1xtyg. 

Stretching – 60 min. 130 zł/m-c/1xtyg. 

Akrobatyka – 60 min. – 190 zł/m-c/2xtyg. 

Akrobatyka, Jazz, Modern – 75 min. 150 zł/m-c

Formacja Alchemia Jump, – 230 zł/m-c

Lekcja indywidualna: disco dance, technika, jazz – 130 zł, akrobatyka 150-160 zł

Ladies, Commercial, Latino Solo, Joy   75 min. – 150 zł 

Wejście jednorazowe:  45zł

 

Regulamin Opłat za zajecia: Karate, Kids Cross

Wpisowe – 70 zł

Kids Cross – 120 zł

1 x 45 min. (tyg.) – 130 zł

1 x 60 min. (tyg.) – 130 zł

2 x 30 min. (tyg.) – 130 zł

2 x 45 min. (tyg.) – 170 zł

2 x 60 min. (tyg.) – 170 zł

Kadra Klubu A – 3 x tyg. – 220 zł

Kadra Klubu B – 3 x tyg. – 220 zł

Wejście jednorazowe: 45 zł

Trening indywidualny: pakiet 4 x 60min. – 450 zł (zawodnicy)

Trening indywidualny: pakiet 4 x 45min. – 450 zł (rekreacja)

Wynajęcie dojo – 60 zł/h

Na zajęciach obowiązuje określone ilości osób mogących brać udział w zajęciach. Zajęcia taneczne do 24 osób, akrobatyka do 20 osób w grupie, karate do 25 osób

Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty do 10 każdego miesiąca, od 1 września 2023r. do 30 czerwca 2024r.

 

&5.

 1. Wszelkie informacje przesyłane są do Klienta za pomocą komunikatora, sms lub na podany przez niego adres mailowy.
 2. Sport & Art Academy zastrzega sobie możliwość przekładania zajęć. Zmiany Firma dokonuje poprzez wysłanie informacji z datą i godziną dotyczącą konkretnych zajęć poprzez środki komunikacje ustalone z zainteresowanymi rodzicami (komunikator, sms, mail).

 

&6.

1) Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
2) Reklamacje należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@sportartacademy.pl.
3) Placówka rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże drogą mailową. 
4) Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

&7.

Odstąpienie od umowy.

 1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć na piśmie wysłane na maila: info: info@sportartacademy.pl. Wypowiedzenia umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger) lub ustnie nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. 
 2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 10.

 

&8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma Sport & Art Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Sitarskich 19, mail:info@sportartacademy.pl . Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Get 30% off your first purchase

X